Om AvfuktareButiken

AvfuktareButiken är vidareutveckling av det produktutbud som Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB parallellt med information om hus och hälsa sedan 1991 byggt upp.

På ursprunglig hemsida vilken är ämnad att vidare bearbetas, finns långt utförligare texter kring produkterna samt användningsområde och installation etc.,  än vad som finns här. Ursprunglig sida kan du nå genom länken längre ned på sidan.

AvfuktareButiken är ämnad för enklare beställning. Vi bibehåller kostnadsfri support och tar även emot förfrågan samt beställning via mail eller telefon.

Med vänlig hälsning

Christoffer Sträng – Anton Sterner – Tomas Petersson – Jerker Andersson.