Andningsskydd

Andningsskydd även kallat andningsmask är av högsta vikt att använda, särskilt i utrymmen där fuktskada eller vattenskada inträffat. Bakterier, mögel och kemiska emissioner kan vara både symtom- och sjukdomsutlösande. Med våra andningsmasker, halvmask och helmask, kan du förebygga hälsoproblem.