Fotokatalytisk Luftrenare

Fotokatalytisk Luftrenare är ett begrepp som lanserats i samarbete mellan NASA och Amerikanska Armén. Tekniken grundar sig på antibakteriellt UVC-ljus som bestrålar katalysatorplattor belagda med titandioxid TiO2. Det uppstår i luftreningsprocessen flera väl mot olika föroreningar verkande reningseffekter. Luftrenarna i serien AirSteril kan väljas med eller utan ozonavgivning.