Klimatlogger

Med en klimatlogger sparas mätvärden gällande relativ fuktighet och temperatur kontinuerligt. Efter planerad mätperiod kan värdena importeras till dator och avläsas i diagram.