EchoDry Combi II

3,080.00 kr

EchoDry Combi II är en avfuktare som kombinerar både sorptionsavfuktning och kondensavfuktning. Det innebär att avfuktaren är väl verksam ned till +1 grad, där andra avfuktare med kompressor och köldmedia har tappat så gott som all avfuktningskapacitet. EchoDry Combi II är budgetalternativet för lågt uppvärmda källare, garage etc. Vi rekommenderar dock ej avfuktaren till krypgrund eller vind.