TFA Funk Hygrometer

860.00 kr

TFA Funk Thermo Hygrometer är för prislappen väl tekniskt utvecklad med radiokontrollerad klocka och tre fjärrsensorer. Dessa sensorer kan placeras på valfritt ställe i huset, inom enhetens sändningsräckvidd, vilken är maximalt 100 meter.

Med hygrometern kan krypgrund, källare, garage, vind, annex och andra s.k. riskkonstruktioner räddas innan fukthalten stiger för högt och då medför mögelskada samt lukt.

Kan kompletteras med TFA Weatherhub för fjärrövervakning via Internet och mobiltelefon.

Tillbehör…