WaterSteril

14,895.00 kr

WaterSteril Vattenrenare och Radonavskiljare verkar direkt i brunnen eller vattenkällan genom luftning, UVC-ljus, fotokatalys, ozon, rent syre, hydroxylradikaler och negativa joner. De individuella renings- och avluftningseffekterna ger hög synergisk verkan mot t.ex. järn, mangan, luktande svavelväte och radon.

Tillbehör…